Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Informácia pre záujemcov o vzdelávanie v roku 2020

Informácia pre záujemcov o vzdelávanie v roku 2020

autor Eva Hollá -
Number of replies: 0

Informujeme záujemcov o vzdelávanie, že akreditácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť je platná iba do 31. 03. 2020, a preto sa v kalendárnom roku 2020 vzdelávací program nerealizuje, a taktiež, nie je možné sa na daný vzdelávací program, resp. jednotlivé moduly, prihlásiť.

V prípade poskytnutia informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.