Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Informácia pre záujemcov o vzdelávanie v roku 2020

Informácia pre záujemcov o vzdelávanie v roku 2020

autor Eva Hollá -
Number of replies: 0

Informujeme záujemcov o vzdelávanie, že akreditácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť bola platná iba do marca 2020, a preto sa v kalendárnom roku 2020 vzdelávací program nerealizuje, a taktiež, nie je možné sa na daný vzdelávací program, resp. jednotlivé moduly, prihlásiť.

V prípade poskytnutia informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút, resp. prečítajte si informácie týkajúce sa vzdelávacích programov SNK - link:

https://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/knihovnicke-vzdelavanie/akreditovany-vzdelavaci-program.html