Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Ukončenie realizácie vzdelávacieho programu v roku 2020

Ukončenie realizácie vzdelávacieho programu v roku 2020

autor Eva Hollá -
Number of replies: 0

Realizácia 5. ročníka akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modulu Všeobecný úvod do knihovníctva, modulu Knihovník vo verejnej knižnici a modulu Knihovník v akademickej knižnici, sa uskutočnila v termíne od 30. septembra 2019 do 21. januára 2020. Daný vzdelávací program sa v kalendárnom roku 2020 nebude realizovať, a to z dôvodu ukončenia platnosti akreditácie k 31. 03. 2020.

V prípade poskytnutia informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.