Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Informácia pre používateľov portálu

Informácia pre používateľov portálu

autor Eva Hollá -
Number of replies: 0

Vitajte na e-learningovom portáli Slovenskej národnej knižnice.

Tento portál slúži na výučbové účely v rámci ďalšieho vzdelávania pre profesiu knihovník, ako i pre dištančnú formu výučby v akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania.

Do systému je potrebné sa prihlásiť kliknutím vpravo hore na Prihlásiť sa a zadaním používateľského mena a hesla.