Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Realizácia vzdelávacieho programu v roku 2019 - 2020

Realizácia vzdelávacieho programu v roku 2019 - 2020

autor Eva Hollá -
Number of replies: 0
Realizácia 5. ročníka akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modulu Všeobecný úvod do knihovníctva, modulu Knihovník vo verejnej knižnici a modulu Knihovník v akademickej knižnici, sa v tomto kalendárnom roku začne a uskutoční v termíne od 30. septembra 2019 do 21. januára 2020. Na danú realizáciu vzdelávacieho programu nie je možné sa prihlásiť, a to z dôvodu naplnenia kapacity.

V prípade poskytnutia informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.