Nový akreditovaný program Knižnično-informačné služby (zameraný na všeobecné knihovnícke základy) získal akreditáciu v septembri 2021. Realizácia programu je stanovená na: 3. 6. 2022, 6. 6. 2022 a 7. 6. 2022.

Jesenný termín realizácie je predbežne stanovený na september/október 2022.