Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy


Preskočiť novinky a oznamy

Novinky a oznamy

Obrázok: Eva Hollá
Gratulácie absolventom vzdelávania v kalendárnom roku 2018
autor Eva Hollá - Piatok, 26 október 2018, 14:43
 

Gratulujeme všetkým účastníkom vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, ktorí úspešne absolvovali záverečnú skúšku v jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu.

Absolventom vzdelávania pre rok 2018 prajeme všetko dobré v pracovnom i súkromnom živote, nech sú získané vedomosti a zručnosti prínosom v ich odbornej práci.

Vivat knihovník!

 
Obrázok: Eva Hollá
Informácia o ukončení realizácie vzdelávacieho programu v roku 2018
autor Eva Hollá - Piatok, 26 október 2018, 14:35
 

Informujeme všetkých záujemcov o vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, že daná vzdelávacia aktivita bola na tento kalendárny rok ukončená, a preto nie je možné sa prihlásiť. Ďalšia realizácia vzdelávacieho programu sa uskutoční v kalendárnom roku 2019.

V prípade poskytnutia informácií o vzdelávaní, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne oddelenie pre rozvoj knižničného systému odboru Služby.

 
Obrázok: Eva Hollá
Vhodný prehliadač pre zobrazovanie portálu
autor Eva Hollá - Streda, 17 máj 2017, 05:50
 

Pre bezproblémovú prácu so systémom LMS Moodle, ako aj správneho zobrazovania e-learningového výučbového portálu, Vám odporúčame používať prehliadač Mozilla Firefox alebo Google Chrome.