Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy


Preskočiť novinky a oznamy

Novinky a oznamy

Obrázok: Eva Hollá
Realizácia vzdelávacieho programu v roku 2018
autor Eva Hollá - Piatok, 20 apríl 2018, 15:15
 

Informujeme všetkých záujemcov o vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, že daná vzdelávacia aktivita sa bude realizovať aj v tomto roku, a to v termíne od 25. 06. do 26. 10. 2018.
Počet miest vo vzdelávacom programe je limitovaný, maximálny počet účastníkov je 25.
V prípade poskytnutia informácií o vzdelávaní, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne oddelenie pre rozvoj knižničného systému odboru Služby.

 
Obrázok: Eva Hollá
Informácia pre používateľov
autor Eva Hollá - Streda, 17 máj 2017, 05:52
 
V prípade technických problémov so spustením e-learningového portálu, nedostupnosti portálu na internete, resp. problémami s prihlasovaním sa do používateľského konta, treba kontaktovať technického administrátora na e-mail: boris.rakus@snk.sk 
Obrázok: Eva Hollá
Vhodný prehliadač pre zobrazovanie portálu
autor Eva Hollá - Streda, 17 máj 2017, 05:50
 

Pre bezproblémovú prácu so systémom LMS Moodle, ako aj správneho zobrazovania e-learningového výučbového portálu, Vám odporúčame používať prehliadač Mozilla Firefox alebo Google Chrome.