Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

  Informácia pre záujemcov o vzdelávanie v roku 2020

  autor Eva Hollá -

  Informujeme záujemcov o vzdelávanie, že akreditácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť bola platná iba do marca 2020, a preto sa v kalendárnom roku 2020 vzdelávací program nerealizuje, a taktiež, nie je možné sa na daný vzdelávací program, resp. jednotlivé moduly, prihlásiť.

  V prípade poskytnutia informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút, resp. prečítajte si informácie týkajúce sa vzdelávacích programov SNK - link:

  https://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/knihovnicke-vzdelavanie/akreditovany-vzdelavaci-program.html


  Informácia pre používateľov portálu

  autor Eva Hollá -

  Vitajte na e-learningovom portáli Slovenskej národnej knižnice.

  Tento portál slúži na výučbové účely v rámci ďalšieho vzdelávania pre profesiu knihovník, ako i pre dištančnú formu výučby v akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania.

  Do systému je potrebné sa prihlásiť kliknutím vpravo hore na Prihlásiť sa a zadaním používateľského mena a hesla.