Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Realizácia dištančnej výučby pre modul KVK a modul KAK_2019

by Eva Hollá -

Realizácia dištančnej výučby v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modul Knihovník vo verejnej knižnici a modul Knihovník v akademickej knižnici, sa koná v termíne od 16. decembra 2019 do 12. januára 2020.

Účastníci vzdelávania si formou samoštúdia môžu čítať/študovať zverejnené učebné texty. V prípade potreby konzultovania učebných textov, resp. údajov v nich uvedených, je potrebné kontaktovať konkrétneho autora/lektora učebného textu.

Účastníci vzdelávania môžu od 10. decembra 2019 konzultovať s vybranými lektormi svoje záverečné písomné práce pre modul KVK, resp. KAK, a to formou e-mailovej komunikácie.

V prípade poskytnutia podrobnejších informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.

Záverečná skúška v náhradnom termíne pre modul VUK_2019

by Eva Hollá -

Náhradný termín záverečnej skúšky v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modul Všeobecný úvod do knihovníctva, sa uskutoční dňa 20. januára 2020 o 8:00 h v priestoroch Konferenčnej sály (sídelná budova SNK v Martine).

V prípade poskytnutia podrobnejších informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.Realizácia prezenčnej výučby pre modul KVK a modul KAK_2019

by Eva Hollá -

Realizácia prezenčnej výučby v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modul Knihovník vo verejnej knižnici, sa uskutoční v termíne 10. decembra 2019 v čase od 8:00 h - 17:00 h v priestoroch sídelnej budovy SNK v Martine.

Realizácia prezenčnej výučby v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modul Knihovník v akademickej knižnici, sa uskutoční v termíne 11. decembra 2019 v čase od 8:00 h - 17:00 h v priestoroch sídelnej budovy SNK v Martine.

V prípade poskytnutia podrobnejších informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.


Realizácia prezenčnej výučby pre modul VUK_2019

by Eva Hollá -

Realizácia prezenčnej výučby v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modul Všeobecný úvod do knihovníctva, sa uskutoční v termíne 30. septembra 2019 (pondelok), 1. októbra 2019 (utorok) a 2. októbra 2019 (streda), a to denne v čase od 8:00 h - 17:00 h v priestoroch sídelnej budovy SNK v Martine.

V prípade poskytnutia podrobnejších informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.

Informácia pre študentov: vhodný prehliadač pre zobrazovanie e-learningového portálu

by Eva Hollá -

Pre bezproblémovú prácu so systémom LMS Moodle, ako aj správne zobrazovanie e-learningového výučbového portálu SNK, odporúčame používať prehliadač Mozilla Firefox alebo Google Chrome.

Older topics...