Dostupné kurzy

  Nový akreditovaný program Knižnično-informačné služby (zameraný na všeobecné knihovnícke základy) získal akreditáciu v septembri 2021. Realizácia programu je stanovená na: 3. 6. 2022, 6. 6. 2022 a 7. 6. 2022.

  Jesenný termín realizácie je predbežne stanovený na september/október 2022.

     Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

  Informácia pre používateľov portálu

  autor Jana Skalicová -

  Vitajte na e-learningovom portáli Slovenskej národnej knižnice. 

  Tento portál slúži na výučbové účely v rámci ďalšieho vzdelávania pre profesiu knihovník, ako i pre dištančnú formu výučby v akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania.

  Do systému je potrebné sa prihlásiť kliknutím vpravo hore na Prihlásiť sa a zadaním používateľského mena a hesla.