Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy


Preskočiť novinky a oznamy

Novinky a oznamy

Obrázok: Eva Hollá
Termín záverečnej skúšky pre modul 2 a modul 3
autor Eva Hollá - Streda, 20 september 2017, 13:04
 

Milé účastníčky vzdelávania!

prosím nezabudnite, že termín ďalšej záverečnej skúšky v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť sa už blíži - pre modul Knihovník vo verejnej knižnici (dňa 25. 09. 2017, od 8:00 hod.) a modul Knihovník v akademickej knižnici (dňa 26. 09. 2017, od 9:00 hod.). Záverečná skúška pre modul sa bude konať iba prezenčne, v priestoroch sídelnej budovy SNK (Konferenčná sála).

 
Obrázok: Eva Hollá
Realizácia prezenčnej výučby pre modul 2 a modul 3
autor Eva Hollá - Utorok, 22 august 2017, 11:58
 

Milé účastníčky vzdelávania!

Už v septembri 2017 sa realizuje ďalšia prezenčná forma výučby v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, a to pre modul Knihovník vo verejnej knižnici (dňa 11. 09. 2017) a modul Knihovník v akademickej knižnici (dňa 12. 09. 2017). Vzdelávanie sa uskutoční formou prednášok, cvičení s lektormi, v čase od 08:00 hod. do 17:00 hod., v priestoroch sídelnej budovy SNK (Konferenčná sála).

 
Obrázok: Eva Hollá
Informácia pre používateľov
autor Eva Hollá - Streda, 17 máj 2017, 05:52
 
V prípade technických problémov so spustením e-learningového portálu, nedostupnosti portálu na internete, resp. problémami s prihlasovaním sa do používateľského konta, treba kontaktovať technického administrátora na e-mail: boris.rakus@snk.sk