Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy


Preskočiť novinky a oznamy

Novinky a oznamy

Obrázok: Eva Hollá
Informácia o realizácii vzdelávacieho programu v roku 2018
autor Eva Hollá - Streda, 7 február 2018, 12:36
 

Dovoľujeme si informovať všetkých záujemcov o vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, že daná vzdelávacia aktivita sa bude realizovať aj v kalendárnom roku 2018, a to v mesiacoch jún až október.

V prípade záujmu, resp. poskytnutia informácií o vzdelávaní, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne oddelenie pre rozvoj knižničného systému odboru Služby.

 
Obrázok: Eva Hollá
Ukončenie vzdelávania pre kalendárny rok 2017
autor Eva Hollá - Utorok, 26 september 2017, 14:56
 

Informujeme všetkých účastníkov/absolventov, že vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť bolo pre tento kalendárny rok ukončené, a to ku dňu 26. 09. 2017, následne už nie sú dostupné/sprístupnené jednotlivé moduly či odborné učebné texty.

 
Obrázok: Eva Hollá
Informácia pre používateľov
autor Eva Hollá - Streda, 17 máj 2017, 05:52
 
V prípade technických problémov so spustením e-learningového portálu, nedostupnosti portálu na internete, resp. problémami s prihlasovaním sa do používateľského konta, treba kontaktovať technického administrátora na e-mail: boris.rakus@snk.sk