Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

    Informácia pre používateľov portálu

    autor Jana Skalicová -

    Vitajte na e-learningovom portáli Slovenskej národnej knižnice. 

    Tento portál slúži na výučbové účely v rámci ďalšieho vzdelávania pre profesiu knihovník, ako i pre dištančnú formu výučby v akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania.

    Do systému je potrebné sa prihlásiť kliknutím vpravo hore na Prihlásiť sa a zadaním používateľského mena a hesla.