Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Realizácia vzdelávacieho programu v roku 2019

autor Eva Holla -
Realizácia 5. ročníka akreditovaného vzdelávacieho programu Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modulu Všeobecný úvod do knihovníctva, modulu Knihovník vo verejnej knižnici a modulu Knihovník v akademickej knižnici, sa v tomto kalendárnom roku uskutoční, a to v neskoršom termíne, predpokladaný termín: od konca septembra 2019 do konca januára 2020.

V prípade poskytnutia informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.

Vhodný prehliadač pre zobrazovanie e-learningového portálu

autor Eva Hollá -

Pre bezproblémovú prácu so systémom LMS Moodle, ako aj správneho zobrazovania e-learningového výučbového portálu, Vám odporúčame používať prehliadač Mozilla Firefox alebo Google Chrome.