Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Realizácia prezenčnej výučby pre modul VUK_2019

autor Eva Hollá -

Realizácia prezenčnej výučby v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modul Všeobecný úvod do knihovníctva, sa uskutoční v termíne 30. septembra 2019 (pondelok), 1. októbra 2019 (utorok) a 2. októbra 2019 (streda), a to denne v čase od 8:00 h - 17:00 h v priestoroch sídelnej budovy SNK v Martine.

V prípade poskytnutia podrobnejších informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.

Informácia pre študentov: vhodný prehliadač pre zobrazovanie e-learningového portálu

autor Eva Hollá -

Pre bezproblémovú prácu so systémom LMS Moodle, ako aj správne zobrazovanie e-learningového výučbového portálu SNK, odporúčame používať prehliadač Mozilla Firefox alebo Google Chrome.

Informácia pre študentov vzdelávacieho programu

autor Eva Hollá -

Vitajte na e-learningovom portáli Slovenskej národnej knižnice.

Tento portál slúži na výučbové účely v rámci ďalšieho vzdelávania pre profesiu knihovník, ako i pre dištančnú formu výučby v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť.

Do systému je potrebné sa prihlásiť kliknutím vpravo hore na Prihlásiť sa a zadaním používateľského mena a hesla.

Realizácia vzdelávacieho programu v roku 2019 - 2020

autor Eva Hollá -
Realizácia 5. ročníka akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modulu Všeobecný úvod do knihovníctva, modulu Knihovník vo verejnej knižnici a modulu Knihovník v akademickej knižnici, sa v tomto kalendárnom roku začne a uskutoční v termíne od 30. septembra 2019 do 21. januára 2020. Na danú realizáciu vzdelávacieho programu nie je možné sa prihlásiť, a to z dôvodu naplnenia kapacity.

V prípade poskytnutia informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.