Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Informácia pre záujemcov o vzdelávanie v roku 2020

autor Eva Hollá -

Informujeme záujemcov o vzdelávanie, že akreditácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť je platná iba do 31. 03. 2020, a preto sa v kalendárnom roku 2020 vzdelávací program nerealizuje, a taktiež, nie je možné sa na daný vzdelávací program, resp. jednotlivé moduly, prihlásiť.

V prípade poskytnutia informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.

Ukončenie realizácie vzdelávacieho programu v roku 2020

autor Eva Hollá -

Realizácia 5. ročníka akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modulu Všeobecný úvod do knihovníctva, modulu Knihovník vo verejnej knižnici a modulu Knihovník v akademickej knižnici, sa uskutočnila v termíne od 30. septembra 2019 do 21. januára 2020. Daný vzdelávací program sa v kalendárnom roku 2020 nebude realizovať, a to z dôvodu ukončenia platnosti akreditácie k 31. 03. 2020.

V prípade poskytnutia informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.

Informácia pre študentov: vhodný prehliadač pre zobrazovanie e-learningového portálu

autor Eva Hollá -

Pre bezproblémovú prácu so systémom LMS Moodle, ako aj správne zobrazovanie e-learningového výučbového portálu SNK, odporúčame používať prehliadač Mozilla Firefox alebo Google Chrome.

Informácia pre študentov vzdelávacieho programu

autor Eva Hollá -

Vitajte na e-learningovom portáli Slovenskej národnej knižnice.

Tento portál slúži na výučbové účely v rámci ďalšieho vzdelávania pre profesiu knihovník, ako i pre dištančnú formu výučby v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť.

Do systému je potrebné sa prihlásiť kliknutím vpravo hore na Prihlásiť sa a zadaním používateľského mena a hesla.